با احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان موافقت شد

۰۱ تیر ۱۳۸۴ | ۱۵:۰۹ کد : ۵۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۵۰۰
از مهرماه سال ۱۳۸۰ که دانشکده علوم انسانی و مهندسی به پردیس مرکزی دانشگاه منتقل شد دانشجویان و استادان هر دو دانشکده در یک ساختمان مشترک و در دو راهروی روبروی هم به کلاس می‌رفتند کمبود فضای آموزشی در این ساختمان به خوبی محسوس بود تا اینکه تابستان ۸۳ با بهره برداری از ساختمان ستاد اساتید و انتقال دفاتر گروهها به ساختمان جدید مشکل کمبود فضا تا حدود زیادی مرتفع شد اما همچنان نبود یک ساختمان مستقل برای هر کدام از این دو دانشکده نیازی بود که مسئولان دانشگاه با در اولویت قراردادن آن پی‌گیریهایشان را از طریق وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه دادند تا اینکه این مکاتبه ها و مراجعه ها اسفندماه گذشته نتیجه داد و مدیر کل دفتر تلفیق و هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۲۲۴۲۱۸/۲۳ مورخ ۸/۱۲/۸۳ موافقت خود را با احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان اعلام کرد. جزئیات این موافقتنامه به استناد بند الف ماده ۶۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع طرح شماره ۳۱۲۰۳۲۶۴ با عنوان « احداث دانشکده ادبیات دانشگاه کاشان» در هفت صفحه و پنج فرم با اعتبار ۲ میلیارد تومان و زیربنای ۶ هزار متر مربع برای اجرا به دانشگاه کاشان ابلاغ گردیده است. امید می رود در سایه مساعی مسئولین محترم دانشگاه عملیات ساختمانی این پروژه بزرگ هر چه زودتر آغاز گردد.»

 

از مهرماه سال 1380 که دانشکده علوم انسانی و مهندسی به پردیس مرکزی دانشگاه منتقل شد دانشجویان و استادان هر دو دانشکده در یک ساختمان مشترک و در دو راهروی روبروی هم به کلاس می‌رفتند کمبود فضای آموزشی در این ساختمان به خوبی محسوس بود تا اینکه تابستان 83 با بهره برداری از ساختمان ستاد اساتید و انتقال دفاتر گروهها به ساختمان جدید مشکل کمبود فضا تا حدود زیادی مرتفع شد اما همچنان نبود یک ساختمان مستقل برای هر کدام از این دو دانشکده نیازی بود که مسئولان دانشگاه با در اولویت قراردادن آن پی‌گیریهایشان را از طریق وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه دادند تا اینکه این مکاتبه ها و مراجعه ها اسفندماه گذشته نتیجه داد و مدیر کل دفتر تلفیق و هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 224218/23 مورخ 8/12/83 موافقت خود را با احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان اعلام کرد.

جزئیات این موافقتنامه به استناد بند الف ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع طرح شماره 31203264 با عنوان « احداث دانشکده ادبیات دانشگاه کاشان» در هفت صفحه و پنج فرم با اعتبار 2 میلیارد تومان و زیربنای 6 هزار متر مربع برای اجرا به دانشگاه کاشان ابلاغ گردیده است. امید می رود در سایه مساعی مسئولین محترم دانشگاه عملیات ساختمانی این پروژه بزرگ هر چه زودتر آغاز گردد.»


نظر شما :