اعطای بورس تحصیلی دکتری خارج کشور

۱۹ تیر ۱۳۸۵ | ۲۰:۲۲ کد : ۱۳۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۳۳۸
با توجه به بخشنامه شماره ۲۱۷۴۰/۲/۴۲ معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص اعطای بورس تحصیلی دکتری خارج به نخبگان علمی کشور دانشگاه کاشان در نظر دارد به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب ضوابط تعیین شده بورس تحصیلی اعطاء نماید.

با توجه به بخشنامه شماره 21740/2/42  معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص اعطای بورس تحصیلی دکتری خارج به نخبگان علمی کشور  دانشگاه کاشان در نظر دارد به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب ضوابط تعیین شده بورس تحصیلی اعطاء نماید. اطلاعات بیشتر


نظر شما :