اطلاعیه ها - آرشیو

قابل توجه دانشجویان:انجام مراحل تحویل خوابگاه

قابل توجه دانشجویان به منظور سهولت در انجام مراحل تحویل خوابگاه به اطلاع آن دسته از دانشجویان واجد شرط خوابگاه که قبلاً ثبت نام کرده اند می رساند چنانچه تمایل داشته باشند می توانند اجاره بهای خوابگاه را در شهرستان محل سکونت خود بر اساس جدول ذیل به حساب شماره ۴۶۰۵۴-۱۶۰۹۰ بانک تجارت شعبه دانشگاه واریز و به هنگام مراجعه برای تحویل کارت، فیش را همراه خود داشته باشند. اتاق های ۲و۱ نفره مبلغ اجاره برای یک نیمسال ۰۰۰/۶۷۵ ریال اتاق های ۴و۳ نفره مبلغ اجاره برای یک نیمسال ۰۰۰/۵۴۰ ریال اتاق های ۶و۵ نفره مبلغ اجاره برای یک نیمسال ۰۰۰/۴۷۲ ریال اتق های ۸و۷ نفره مبلغ اجاره برای یک نیمسال ۰۰۰/۴۰۵ ریال توصیه می شود فیش ها را ۳ برگی تهیه نمائید. امور دانشجویی

ادامه مطلب

ثبت نام با تاخیر نیمسال اول ۸۷-۸۶

دانشجویانی که به هر دلیل موفق نشده اند در موعد اعلام شده توسط آموزش دانشگاه جهت ثبت نام و انتخاب واحد اقدام کنند، برای انتخاب واحد به شکل دستی می توانند در تاریخ ۱۷ الی ۲۱ شهریور به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

ادامه مطلب