اطلاعیه ها - آرشیو

<FONT size=2>قابل توجه داوطلبان متقاضی پذیرش دوره دکتری 1390 (تکمیل ظرفیت) دانشگاه کاشان (معرفی ‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور جهت انجام مصاحبه دکتری)</FONT>

<P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>داوطلبان معرفی‌شده از سوی سازمان سنجش بمنظور انجام مصاحبه دکتری لازم است ضمن مطالعه دقیق بندهای الف و ب در اسرع وقت نسبت به ارسال کلیه مدارک مندرج در بند ب این اطلاعیه حداکثر تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تاریخ 07/10/1390 ب</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ه آدرس کاشان – بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان – معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان – کدپستی 51167-87317 ازطریق پست پیشتاز اقدام نمایند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ذکر نام و نام</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>خانوادگی و نام رشته- گرایش متقاضی بر روی پاکت پستی الزامی است</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>لازم به ذکر است به مدارک ناقص <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>و یا مدارکی که بعد از مهلت مقرر به پست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تحویل شود ترتیب</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اثرداده نخواهد شد (وجوه پرداختی و مدارک ارسالی به هیچ وجه مسترد نخواهد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شد).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>الف ) زمان و محل انجام مصاحبه بزودی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ب) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مدارک مورد نیاز که می‌بایست معرفی‌شدگان برای انجام مراحل مصاحبه </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>با پست پیشتاز به آدرس پستی دانشگاه کاشان ارسال نمایند:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>1- فرمهای تکمیل شده اطلاعات داوطلبان پذیرش دکتری 1390، داوطلبان می بایست ضمن تکمیل فرمهای مذکور یک نسخه کامل از کلیه صفحات مدارک سوابق آموزشی و پژوهشی را به فرمهای تکمیل شده پیوست و ارسال نمایند (لطفا برای دریافت فایل PDF فرم‌های 1و 2 لینک‌های زیر را دانلود و مشاهده نمایید)</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/2786Form1.pdf">فرم  1</A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/6659Form2.pdf">فرم  2</A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تاکید می گردد برای فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ارائه مستندات الزامی است. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2- چهار قطعه عکس 4×3 با ذکر مشخصات در ظهر آنها<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>3- اصل رسید فیش بانکی به مبلغ 000/250 ریال (معادل بیست و پنج هزارتومان) بابت ثبت نام در آزمون مصاحبه دکتری 1390 دانشگاه کاشان به حساب جاری شماره 1609054499 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت ایران<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>4- یک برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>5- تصویر ریز نمرات و مدرک کارشناسی ارشد با ذکر معدل (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>معرفی‌‌شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده و حداکثر تا تاریخ 31/6/90 فارغ‌التحصیل خواهند شد اصل گواهی تأیید شده</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> با ذکر معدل</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه 65 دفترجه راهنمای شرکت در آزمون مذکور</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>).<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>6- تصویرریز نمرات و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مدرک کارشناسی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> با ذکر معدل</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> آندسته از معرفی شدگانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تصویر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تصویر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> مدرک کاردانی را نیز ا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>رسال</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> نمایند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>7</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تصویر</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> گواهی شرکت در آزمون‌های ملی و بین‌المللی که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>8-</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه 3 دفترجه راهنمای شرکت در آزمون مذکور (برای برادران). </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>9</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ـ </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در خصوص مربیان رسمی ارایه </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(با حداقل سه سال سابقه کار و احرازشرایط استفاده از تسهیلات اعضای هیات علمی ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>وزارت متبوع بوده که به تایید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> الزامی است. همچنین ارائه آخرین حکم کارگزینی برای احراز شرایط مربیان الزامی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>10</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اصل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مدرکی که نشانگر وضعیت استفاده از سهمیه رزمندگان باشد برای آندسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان جزو چند برابر معرفی شدگان قرار گرفته‌اند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تذکر مهم : ارائه اصل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مدارک</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> مندرج در بندهای 4-7 شامل اصل مدارک کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>، مدرک زبان ، اصل شناسنامه و کارت ملی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برای انجام مراحل مصاحبه </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در روز مصاحبه علمی الزامی است. <o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کارگاه‌های مرکز تامین منابع علمی دانشگاه </FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به اطلاع کلیه اساتید محترم و دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی می‌رساند، برای دریافت مقالات غیر اشتراکی و نیز شرکت در کارگاه‌های مرکز تامین منابع علمی لازم است به وب سایت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>wikiresearchtools.com</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>مراجعه کرده و مراحل ثبت نام را کامل کنند.</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تاکید می‌شود از تاریخ 10/8/90 به بعد کلیه درخواست‌ها از طریق این وب سایت پاسخ داده خواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حضور تمامی دانشجویان ارشد و دکتری سال 90 دانشگاه کاشان دراین کارگاه الزامی می‌باشد.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>* به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی‌نامه حضور اعطا می‌گردد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p><STRONG><FONT color=#990000>زمان: 30آذر و 1 دی ماه 1390 از ساعت 8 الی 17</FONT></STRONG></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p><STRONG><FONT color=#990000>مکان: تالار آزادی دانشگاه</FONT></STRONG></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><A href="http://wikiresearchtools.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3"><IMG style="WIDTH: 262px; HEIGHT: 161px" border=0 hspace=0 alt="ثبت‌نام در سامانه دانلود مقالات غیر اشتراکی و کارگاه‌های مرکز تأمین منابع علمی" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/70401.JPG" width=262 height=199></A></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN></B> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مراحل ثبت نام<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>1. عضویت درسایت (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>wikiresearchtools.com </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>2. ورود به سایت و پر کردن اطلاعات تکمیلی(نام کاربری باید نام و نام خانوادگی باشد)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>3. تحویل کپی کارت دانشجویی و پرداخت مبلغ 5000 تومان به مرکز تامین منابع علمی جهت فعال سازی حساب کاربری<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سهمیه دانشجویان و اساتید برای دریافت مقالات به قرار زیر اعلام می گردد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشجویان کارشناسی ارشد 10 عدد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشجویان دکتری 15 عدد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اعضای هیئت علمی 40 عدد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <o:p></o:p></SPAN></P><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عنوان کارگاه: </P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>روش‌های پیشرفته جستجو در منابع علمی و تدوین طرح‌های پژوهشی و مقالات </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>ISI<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><I><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدرس: دکتر حسین مویدی</SPAN></I></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تکنیک‌های پیشرفته جستجو<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همواره موتورهای جستجو با دسته بندی اطلاعات سازمان یافته سعی بر ارایه امکانات بیشتر و متعاقباً جذب طرفداران و مصرف کنندگان بیشتر دارند.به طورمثال موتور جستجوی گوگل اطلاعات هزاران پایگاه‌های اطلاعاتی که سالیانه نتایج تحقیقات خود را منتشر می‌کنند را به صورت کاملا رایگان در اختیار کاربران خود قرارمی‌دهد. بکارگیری روش‌های سنتی جستجو هیچگاه پاسخگوی کاربر برای جمع آوری چنین اطلاعاتی چه از لحاظ زمانی وهمچنین اعتبار منبع منتشر کننده اطلاعات نخواهدبود.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> Google(insight,patent,publicdata,finance,scholar,adwords)</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آشنایی با موتورهای جستجوی نمایشی<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> آشنایی با </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>mind map</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> وروش کار و برداشت اطلاعات<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>       </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Mind map </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> یکی از ابزارهای قدرتمند میباشد که حجم عظیمی از اطلاعات را تنها در یک صفحه در اختیار کاربر قرار می‌دهد.این صفحه دارای هزاران لینک دسته بندی شده بوده ودارای قابلیت ذخیره فایل میباشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یافتن کلمات برای بکارگیری در عنوان،چکیده،اختراع،نام سایت<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>a . using keyword tracker                           b. keyword plus in wos                       </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>منابع رایگان دانلود کتاب-معرفی 10 وبسایت معروف با میلیونها کتاب قابل دانلود به صورت رایگان<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آشنایی با سیستم اطلاع رسانی اینترنتی<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>با توجه به حجم عظیم ورودی اطلاعات در هر روز در محیط اینترنت یکی از ابزارهای بسیار کاربردی سیستم اطلاع رسانی میباشد.بدین وسیله به محض اینکه کلمه مورد نظر شما در محیط اینترنت(به طور مثال نام یک نویسنده یا کلمه کلیدی تحقیق خود)درج گردد، شما مطلع میشوید.تقریبا تمامی پایگاههای اطلاع رسانی و موتورهای جستجو بصورت رایگان ویا غیر رایگان چنین ابزاری را ارایه میکنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آشنایی با ایندکس های مختلف و روشهای ارزیابی آنها<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>   در حال حاضر صدها ایندکس مختلف به صورت</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>citation tracker</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> در محیط اینترنت فعالیت میکنند وباتوجه به معیارهای خودشان ژورنالها ،کتابها و یا کنفرانسها را تحت حمایت (ایند کس)خود در می آورند. بدین ترتیب شما قادر خواهید بود تمامی خروجیهای آن ژورنال را در محیط مذکور جستجو کنید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آشنایی با </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>master jornal list</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> و تفکیک ژورنال‌های </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>ISI</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> از غیر </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>ISI</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">   </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شایان ذکر است بخش متفاوتی به</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Jornal citation report , web of science</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> تخصص یافته است. روش‌های ارزیابی دانشگاه در محیط</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>The times higher education </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>روش‌های پیشرفته جستجو در محیط پایگاه‌های اطلاعاتی (بطور مثال فیلتر گذاری،سیستم اطلاع رسانی و...)<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این بخش تلاش میشود تا 5 پایگاه بسیار معروف مورد برسی قرار بگیرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموزش ابزارهای پیشرفته ارزیابی در </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>scopus</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> (به طور مثال جستجو در منابع اطلاعاتی ،ارزیابی نویسندگان،دانشگاهها و....)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تکنیکهای پیشرفته جستجو در محیط </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>web of knowledge</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>محیط </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>wok </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> رابه طور قطع میتوان به عنوان قویترین مکان برای جستجو وارزیابی نوشته های علمی نام برد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آموزش کامل</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Journal citation report </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این پایگاه ،بهترین مکان برای ژورنال‌ها و عملکرد آنهاست.در عین حال بهترین محل برای یافتن ژورنال مناسب برای چاپ مقاله نیز میباشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نوشتن مقاله برای ژورنالهای تحت نمایه </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>ISI</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دراین بخش گام به گام نوشتن بخشهای مختلف مقاله خوب صحبت میشود.انتظارات معمول داوران و روش تعامل با داوران  مورد بحث قرار می‌گیرد. ده‌ها مثال از روند نوشتن ،ثبت نام مقاله و پاسخ به داوران ذکر می‌گردد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آشنایی با </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>MIND MAP</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> ابزار تحقیق و چگونگی ساخت و استفاده از آن<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یافتن کلمات کلیدی مناسب برای<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 28.4pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>الف) جستجو برای مقاله مناسب؛<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 28.4pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ب) انتخاب تیتر مقاله یا تز<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 28.4pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ج)قرار دادن در لیست کلمات کلیدی<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یافتن مقالات مرتبت با هم </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>LITERATURE REVIEW</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ارزیابی مقالات و انتخاب بهترین ها برای </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>LITERATURE REVIEW</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> واگذاری جستجو برای مقالات مناسب به ماشین(چگونگی استفاده بهینه از </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>ALERT SERVICE</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جستجوی ایندکسی در انبوه مقالات دانلود شده<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> ارجاع به مقالات دانلود شده در نوشتن </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>LITERATURE REVIEW</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> و آشنایی با ابزارهای مدیریت منابع و مراجع<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معرفی ابزارهای میزان سنجش تقلب دانشجویان<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تعریف ترم های موثر در انتخاب ژورنال و انتخاب ژورنال مناسب<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> چاپ مقاله و دریافت </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>CITATION</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> آموزش نحوه نوشتن رزومه(</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>CV</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> نگارش پیشرفته مقالات انگلیسی – تکنیکهای  مدرن نوشتاری به زبان انگلیسی<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> روش‌های مختلف یافتن ژورنالهای مناسب(درون پایگاههای اطلاعاتی،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>citation tracker</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> ،....)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>روش‌های ارزشیابی نویسندگان –آشنایی با معیار </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>h-index</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>g-index</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> روش‌های افزایش اعتبار علمی نویسندگان و دانشگاهها<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> آموزش پیشرفته </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Microsoft word 2007</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> کپی ادبی چیست وچگونه از آن جلوگیری کنیم.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>    یک ژورنال خوب به شما اجازه هیچ گونه کپی ادبی را نمی‌دهد و به دراحتی مقاله شما را از پروسه داوری خارج میکند وحتی شما را در لیست سیاه قرار می‌دهد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نکات کلیدی نوشتن رزومه علمی<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -12pt; MARGIN: 0cm 12.9pt 0pt 0cm; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 13.35pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Symbol; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol"><SPAN style="mso-list: Ignore">·<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> نکات مهم در گرفتن بورس از دانشگاه‌ها و مراکز علمی<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سخن آخر (مباحثه در مورد تجارب شخصی)،عواملی که باعث ارتقای علمی دانشگاه کاشان در کوتاه مدت وبلند مدت میگردد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -14.2pt; MARGIN: 0cm 14.2pt 0pt 0cm" dir=rtl class=MsoNormal align=justify> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>اصلاحیه شرایط مناقصه تهیه و خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی نیروگاه 20کیلووات فتوولتاییک</FONT>

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><STRONG>اصلاحیه شرایط مناقصه تهیه و خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی نیروگاه 20کیلووات فتوولتاییک<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></STRONG></SPAN></P></SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بدینوسیله مدت مندرج در بند 8 شرایط مناقصه نیروگاه 20 کیلووات فتوولتاییک تا ساعت 15:30 روز یک شنبه مورخ 13/9/90 تمدید می‌گردد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 1pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><o:p> </o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>"مسابقه طراحی لوگوی پژوهشکده دانشجویی دانشگاه کاشان"</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><STRONG> </STRONG></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN>"<STRONG>مسابقه طراحی لوگوی پژوهشکده دانشجویی دانشگاه کاشان</STRONG></SPAN><SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><STRONG>"<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>1- در طراحی به عنصر دانشجو به عنوان محور اصلی پژوهشکده عنایت شود</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>2- به موضوع اصلی تاسیس پژوهشکده که پژوهش های کاربردی و فناورانه دانشجویی است توجه گردد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">3-</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">لوگو با ویژگیهای دانشگاه کاشان و آرم آن همخوانی داشته باشد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN>4-</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">لوگو دارای دینامیک باشد و از یک شکل اولیه بصورت انیمیشن به شکل نهایی که مهر مرکز خواهد بود تبدیل شود</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">لطفا نتایج طراحی خود را بصورت فایل فلش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN> swf </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">به آدرس</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>  pd@ kashanu.ac.ir </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">ایمیل پژوهشکده دانشجویی  ارسال نمایید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">در صورت داشتن سوال به شماره پژوهشکده دانشجویی  30006000900066 پیامک بزنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">با تشکر</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <DIV dir=ltr align=left> <TABLE class=MsoNormalTable style="mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184" cellPadding=0 border=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="50%"></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 50%; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="50%"> <DIV dir=ltr align=left> <TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 7cm; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-yfti-tbllook: 1184" cellPadding=0 width=265 border=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=bottom></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0.75pt; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0.75pt; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">رئیس مرکز کارآفرینی</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></B></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p> </o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

اطلاعیه جذب نیروی قراردادی دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان در نظر دارد نسبت به تأمین نیاز خویش به تعدادی نیروی انسانی به شرح فایل پیوست اقدام نماید. لذا، واجدین شرایط، حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۰/۹/۱۵مهلت دارند نسبت به ارسال مدارک موردنظر صرفا به آدرس ایمیل Azmoon@kashanu.ac.ir اقدام نمایند واجدین شرایط شرکت در آزمون:مرد یا زن متولدین سال ۱۳۶۰ و بالاتر دارا بودن مدرک تحصیلی مرتبط با حداقل معدل عدم اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان سکونت در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل (و حومه دو شهرستان) مدارک موردنیاز: اسکن مدرک کارشناسی اسکن یک عدد عکس جدید ۴×۳ رنگی اسکن کارت ملی اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو) درج آدرس محل سکونت و تلفن همراه برای تماس در ذیل تصویر مدرک تحصیلی ارسالی مسئولیت صحت و سقم مدارک ارسال شده به عهده داوطلب خواهد بود (چنانچه در هر مرحله از جذب خلاف آن ثابت شود، بکارگیری یا قرارداد منعقده با پذیرفته شده لغو خواهد شد). برای شرکت در آزمون کتبی، داوطلبان می بایست رأس ساعت ۸ صبح مورخ ۹۰/۱۰/۰۲ در محل دانشگاه کاشان به آدرس کیلومتر ۶ بلوار قطب راوندی حضور داشته باشند. (کارت شرکت در آزمون در روز آزمون توزیع می شود) این آگهی در سایت دانشگاه کاشان به این آگهی در سایت دانشگاه کاشان به آدرس kashanu.ac.ir درج شده است. معاونت اداری و مالی دانشگاه کاشان

ادامه مطلب