اطلاعیه ها - آرشیو

نتایج مربوط به صلاحیت علمی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه کاشان

اسامی پذیرفته شدگان تعیین صلاحیت علمی آزمون دکتری تخصصی در رشته ریاضی و شیمی به ترتیب حروف الفباء به شرح ذیل اعلام می گردد. پذیرش نهایی منوط به تائید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود. مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ریاضی ـ جبر ردیف نام و نام خانوادگی ۱ فروزان خوشایند شیمی ـ تجزیه ردیف نام و نام خانوادگی ۱ مهشید گلستانه ۲ ابراهیم هنرمند شیمی فیزیک ردیف نام و نام خانوادگی ۱ فاطمه سادات سید محمد دولابی شیمی آلی ردیف نام و نام خانوادگی ۱ شیوا دهقان خلیلی ۲ خدیجه ربیعی ۳ فریبا سلیمی شیمی معدنی ردیف نام و نام خانوادگی ۱ مهدی بازرگانی پور ۲ مریم شاطریان

ادامه مطلب

ثبت نام نیمسال اول ۸۶-۸۵ (دانشکده مهندسی)

ثبت نام و انتخاب واحد ۱۹/۶/۸۵ ۱۹/۶/۸۵ ورودی ۸۱ و ماقبل ۲۰/۶/۸۵ ورودی ۸۲ ۲۱/۶/۸۵ ورودی ۸۳ ۲۲/۶/۸۵ ورودی ۸۴ و ارشد ثبت نام با تاخیر: ۲۵/۶/۸۵ شروع کلاسها: ۲۵/۶/۸۵ حذف و اضافه: ۱۰و۱۱/۷/۸۵ حذف تکدرس: حداکثر تا ۱۵/۹/۸۵ (شروع آن ۲۳/۸/۸۵ لغایت ۱۵/۹/۸۵) حذف ترم: حداکثر تا ۴/۱۰/۸۵ پایان کلاسها: ۱۴/۱۰/۸۵ امتحانات: ۲۰/۱۰/۸۵ لغایت ۵/۱۱/۸۵

ادامه مطلب