اطلاعیه ها - آرشیو

<FONT size=2>اولین و آخرین رتبه های پذیرفته شده سال قبل دانشگاه کاشان در آزمون سراسری</FONT>

<P align=justify><FONT size=2><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/7930konkor.pdf">جهت دریافت و مشاهده فایل PDF رتبه‌های پذیرفته شده آزمون سراسری سال گذشته در دانشگاه کاشان اینجا را کلیک کنید.</A></FONT></P> <P align=justify> </P>

ادامه مطلب