ثبت نام نیمسال اول ۸۶-۸۵ (دانشکده مهندسی)

۰۹ مرداد ۱۳۸۵ | ۱۵:۲۰ کد : ۱۳۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۳۲۶
ثبت نام و انتخاب واحد ۱۹/۶/۸۵ ۱۹/۶/۸۵ ورودی ۸۱ و ماقبل ۲۰/۶/۸۵ ورودی ۸۲ ۲۱/۶/۸۵ ورودی ۸۳ ۲۲/۶/۸۵ ورودی ۸۴ و ارشد ثبت نام با تاخیر: ۲۵/۶/۸۵ شروع کلاسها: ۲۵/۶/۸۵ حذف و اضافه: ۱۰و۱۱/۷/۸۵ حذف تکدرس: حداکثر تا ۱۵/۹/۸۵ (شروع آن ۲۳/۸/۸۵ لغایت ۱۵/۹/۸۵) حذف ترم: حداکثر تا ۴/۱۰/۸۵ پایان کلاسها: ۱۴/۱۰/۸۵ امتحانات: ۲۰/۱۰/۸۵ لغایت ۵/۱۱/۸۵

ثبت نام و انتخاب واحد   19/6/85

19/6/85 ورودی 81 و ماقبل

20/6/85 ورودی 82  

21/6/85 ورودی 83 

22/6/85 ورودی 84 و ارشد

ثبت نام با تاخیر: 25/6/85

شروع کلاسها: 25/6/85

حذف و اضافه: 10و11/7/85

حذف تکدرس: حداکثر تا 15/9/85 (شروع آن 23/8/85  لغایت 15/9/85)

حذف ترم: حداکثر تا 4/10/85

پایان کلاسها: 14/10/85

امتحانات: 20/10/85  لغایت 5/11/85


نظر شما :