دستاورد و افتخارات دانشگاه - آرشیو

پارک علم و فن آوری غیاث الدین جمشید کاشانی در دانشگاه کاشان ایجاد می شود

پارک علم و فن آوری غیاث الدین جمشید کاشانی در دانشگاه کاشان ایجاد می شود

رئیس دانشگاه کاشان گفت: در جلسه هیات رییسه دانشگاه و فرماندار کاشان با رییس و مسوولان شهرک علمی، تحقیقاتی اصفهان تاسیس پارک علم و فن آوری غیاث الدین جمشید کاشانی در دانشگاه کاشان به تصویب رسید.

ادامه مطلب