دستاورد و افتخارات دانشگاه - آرشیو

قرار گرفتن دانشگاه کاشان برای دومین بار در فهرست یک درصد برتر دانشگاه های تاثیرگذار

معاون پژوهشی دانشگاه کاشان گفت: بر اساس اعلام رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دانشگاه کاشان بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز در فهرست یک درصد برتر دانشگاه های تاثیرگذار از نظر تعداد استنادات در ده سال اخیر قرار گرفته است.

ادامه مطلب