دستاورد و افتخارات دانشگاه - آرشیو

دانشجوی دانشگاه کاشان برگزیده جشنواره آموزشی و پژوهشی ایثار شد

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان گفت: رستم منتی فرزند جانباز ۵۰ درصد دانشجوی مقطع دکترا رشته جامعه شناسی– مسائل اجتماعی ایران این دانشگاه به عنوان دانشجوی برگزیده جشنواره آموزشی و پژوهشی ایثار معرفی شد.

ادامه مطلب