مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر


برگزاری نخستین نشست علمی بین المللی هم اندیشی کلان داده ها در دانشگاه کاشان

نخستین نشست علمی بین المللی هم اندیشی کلان داده ها با حضور جمعی از اندیشمندان، محققان و استادان برجسته دانشگاه های کشور های فرانسه، سوئد، هنگ کنگ و ایران و مدیران شرکت های صنعتی و سازمان فناوری اطلاعات ایران در پژوهشکده اسانس های طبیعی قمصر دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب

کشف داروهای گیاهی 'کاشانولید' و ' قمصرولید' در صورت همکاری محققان

پدر علم فیتوشیمی ایران به محققان و پژوهشگران کاشان قول داد تا در صورت همکاری علمی با وی و کشف ترکیبات جدید در گیاهان دارویی منطقه کاشان، سومین و چهارمین داروهای گیاهی و مشتقات کشف شده جدید را با عنوان 'کاشانولید' و 'قمصرولید' نام گذاری نماید.

ادامه مطلب