مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشگاه کاشان "


پایان نامه دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان جایزه ویژه علامه جعفری را دریافت کرد

پایان نامه دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان جایزه ویژه علامه جعفری را دریافت کرد

پایان نامه “امید متقی اردکانی” دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان به عنوان اثر برتر جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری معرفی شد و جایزه ویژه این جشنواره را دریافت کرد.

ادامه مطلب
رییس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی: مستندسازی رییس دانشگاه کاشان مثال زدنی است

رییس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی: مستندسازی رییس دانشگاه کاشان مثال زدنی است

رییس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مستندسازی رییس دانشگاه کاشان در انتشار کتاب حیات طبیعی این دانشگاه را مثال زدنی دانست و گفت: مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها، ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی است.

ادامه مطلب