افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی و تحقیقاتی و ...

با حضور وزیر علوم  چند طرح عمرانی آموزشی در دانشگاه کاشان افتتاح و عملیات اجرایی آن شروع می شود
با حضور وزیر علوم

با حضور وزیر علوم چند طرح عمرانی آموزشی در دانشگاه کاشان افتتاح و عملیات اجرایی آن شروع می شود

رئیس دانشگاه کاشان از افتتاح و شروع عملیات اجرایی چند طرح عمرانی، آموزشی و پژوهشی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه سیزدهم خرداد ماه جاری در این دانشگاه خبر داد.

ادامه مطلب