افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی و تحقیقاتی و ... - آرشیو

<FONT size=۲>پارکینگ سازمان مرکزی دانشگاه کاشان به بهره‌برداری رسید</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">پارکینگ خودرو <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>سازمان مرکزی دانشگاه کاشان به بهره‌برداری نهایی رسید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مدیر فنی و طرح‌های عمرانی دانشگاه کاشان گفت: به منظور رفاه حال کارکنان و پرسنل محترم دانشگاه کاشان، این پارکینگ با ظرفیت ۴۶ خودرو و در مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ساخته شده است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=۰ src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/۲۶۵۴parking.gif" align=baseline border=۰></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مهندس حسین توفیقی افزود: برای ساخت این پارکینگ شامل جدول‌گذاری، زیرسازی، آسفالت و ساختان سایه‌بان، بالغ بر ۹۰ میلیون تومان <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>هزینه شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی اظهار داشت: این پارکینگ طی مدت دو ماه از ۲۵ فرودین ماه تا ۲۰ خردادماه سال ۹۰ آغاز و به بهره‌برداری نهایی رسیده است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب