نمایشگاه یافته های باستان شناسی محوطه استرک- جوشقان در دانشگاه کاشان

۲۳ اسفند ۱۳۹۵ | ۱۲:۴۰ کد : ۶۶۸۴ اخبار دانشگاه دستاورد و افتخارات دانشگاه
تعداد بازدید:۴۳۷۳
نمایشگاه یافته های باستان شناسی محوطه استرک- جوشقان در دانشگاه کاشان

از سوی گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان با همکاری دانشجویان گروه در روز یکشنبه ساعت 10 نمایشگاه یافته های باستان شناسی محوطه استرک – جوشقان در محل نگار خانه ی دانشکده معماری و هنر افتتاح گردید.

 در این نمایشگاه آثار سفالین، فلزی، سنگی و بخشی از بقایای انسانی به دست آمده در فصل نخست کاوش در محوطه استرک – جوشقان به نمایش گذاشته شده است.

 این یافته ها حاصل کاوش گروه باستان شناسی دانشگاه کاشان به سرپرستی دکتر محسن جاوری و دکتر جواد حسین زاده ساداتی با همکاری دکتر مجید منتظر ظهوری تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد  و کارشناسی گروه باستانشناسی در آبان ماه 1395 برگزار گردید.

این محوطه که گورستانی متعلق به حدود 3000 سال پیش است که از نظر باستانشناسی و فرهنگی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا از معدود محوطه های باستان شناختی ایران است در کنار سنت های تدفین مرسوم در ایران شواهدی از سنت جسد سوزی را نیز در دل خود دارد.

تحلیل های مقدماتی انجام گرفته روی یافته های این محوطه نشان می دهد که باستان شناسان می بایست نگرش خود را نسبت به جوامع منطقه مرکزی یاران در عصر آهن اندکی تغییر داده و مدل های جدیدی برای تبیین آنها ارائه دهند.

کلید واژه ها: دانشگاه کاشان دانشکده معماری و هنر گروه باستان شناسی دکتر حسین زاده منطقه باستانی استرک نمایشگاه


( ۱ )

نظر شما :