معاونت پژوهشی

ویژه اساتید محترم: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مقاله می پذیرد

موسسه پژوهش و برنامه ریزی در نظر دارد شماره آتی فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را در زمینه «یادگیری الکترونیکی» منتشر کند. لذا از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه دعوت می نماید با محورهای پیشنهادی زیر مقالات خود را ارسال نمایند. پیش نیازهای یادگیری الکترونیکی طراحی و تدوین دروس الکترونیکی در ایران آموزش و یادگیری الکترونیکی برنامه ریزی آموزشی برای یادگیری الکترونیکی زیر ساختهای مورد نیاز برای گسترش آموزش الکترونیکی فرهنگ سازی برای یادگیری الکترونیکی روشهای نوین یادگیری الکترونیکی اثر بخشی دروس الکترونیکی ارزیابی دروس الکترونیکی ارزشیابی دانشجویان در دروس الکترونیکی اعلام الکترونیکی نمرات و نتایج رضایت دانشجویان از دروس الکترونیکی روشهای نوین یادگیری الکترونیکی دانشگاه مجازی هوش فضایی مباحث روان شناختی یادگیری الکترونیکی چالشها و پیامدهای یادگیری الکترونیکی اعتبار سنجی الکترونیکی موسسه پژوهش و آموزش عالی

ادامه مطلب

اولویتهای تحقیقاتی سال ۸۵ شورای تحقیقات برق منطقه اصفهان

دفتر ارتباط با صنعت: اولویتهای تحقیقاتی سال ۸۵ در شرکت برق منطقه ای اصفهان جهت اطلاع اساتید و پژوهشگران علاقمند اعلام شد. علاقمندان می توانند پیشنهادات خود را در قالب فرم های پیوست حداکثر تا ۳۰/۶/۸۵ جهت بررسی های اولیه به این دفتر ارسال فرمایند. اطلاعات بیشتر

ادامه مطلب

توقف، نمایش و توضیح قابلیت های خودرو خورشیدی غزال ایرانی در دانشگاه کاشان

مدیر پژوهشی دانشگاه کاشان اعلام نمود خودرو خورشیدی غزال ایرانی که بطور کامل در دانشکده فنی دانشگاه تهران طراحی و ساخته شده است، در مسیر تور داخل کشور از تهران به اصفهان مقارن ساعت ۷ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۲۴/۲/۸۵ به دانشگاه کاشان وارد می شود. با هماهنگی های بعمل آمده با دانشکده مهندسی و روابط عمومی دانشگاه این خودرو بلافاصله پس از ورود در محل آب نمای دانشگاه در معرض نمایش اساتید و دانشجویان علاقمند قرار می گیرد و سپس در محل کلاس ۱۴ دانشکده علوم پایه گروه طراح و سازنده جزئیات فنی مربوط به طراحی، ساخت و قابلیتهای این خودرو را تشریح خواهند نمود. لازم بذکر است بزودی خودرو مذکور در مسابقه ای در کشور آمریکا شرکت خواهد نمود. در تور جاری، این خودرو در کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک که از روز سه شنبه ۲۶/۲/۸۵ لغایت چهارشنبه ۲۸/۲/۸۵ در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود نیز شرکت می نماید. بهمین دلیل صبح روز دوشنبه ۲۵/۲/۸۵ خودرو خورشیدی غزال این دانشگاه را به مقصد دانشگاه صنعتی اصفهان ترک خواهد نمود.

ادامه مطلب

توقف، نمایش و توضیح قابلیت های خودرو خورشیدی غزال ایرانی در دانشگاه کاشان

مدیر پژوهشی دانشگاه کاشان اعلام نمود خودرو خورشیدی غزال ایرانی که بطور کامل در دانشکده فنی دانشگاه تهران طراحی و ساخته شده است، در مسیر تور داخل کشور از تهران به اصفهان مقارن ساعت ۷ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ ۲۴/۲/۸۵ به دانشگاه کاشان وارد می شود. با هماهنگی های بعمل آمده با دانشکده مهندسی و روابط عمومی دانشگاه این خودرو بلافاصله پس از ورود در محل آب نمای دانشگاه در معرض نمایش اساتید و دانشجویان علاقمند قرار می گیرد و سپس در محل کلاس ۱۴ دانشکده علوم پایه گروه طراح و سازنده جزئیات فنی مربوط به طراحی، ساخت و قابلیتهای این خودرو را تشریح خواهند نمود. لازم بذکر است بزودی خودرو مذکور در مسابقه ای در کشور آمریکا شرکت خواهد نمود. در تور جاری، این خودرو در کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک که از روز سه شنبه ۲۶/۲/۸۵ لغایت چهارشنبه ۲۸/۲/۸۵ در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود نیز شرکت می نماید. بهمین دلیل صبح روز دوشنبه ۲۵/۲/۸۵ خودرو خورشیدی غزال این دانشگاه را به مقصد دانشگاه صنعتی اصفهان ترک خواهد نمود.

ادامه مطلب