ویژه اساتید محترم: فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مقاله می پذیرد

۰۵ شهریور ۱۳۸۵ | ۱۴:۱۶ کد : ۱۴۴ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۹۲۲
موسسه پژوهش و برنامه ریزی در نظر دارد شماره آتی فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را در زمینه «یادگیری الکترونیکی» منتشر کند. لذا از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه دعوت می نماید با محورهای پیشنهادی زیر مقالات خود را ارسال نمایند. پیش نیازهای یادگیری الکترونیکی طراحی و تدوین دروس الکترونیکی در ایران آموزش و یادگیری الکترونیکی برنامه ریزی آموزشی برای یادگیری الکترونیکی زیر ساختهای مورد نیاز برای گسترش آموزش الکترونیکی فرهنگ سازی برای یادگیری الکترونیکی روشهای نوین یادگیری الکترونیکی اثر بخشی دروس الکترونیکی ارزیابی دروس الکترونیکی ارزشیابی دانشجویان در دروس الکترونیکی اعلام الکترونیکی نمرات و نتایج رضایت دانشجویان از دروس الکترونیکی روشهای نوین یادگیری الکترونیکی دانشگاه مجازی هوش فضایی مباحث روان شناختی یادگیری الکترونیکی چالشها و پیامدهای یادگیری الکترونیکی اعتبار سنجی الکترونیکی موسسه پژوهش و آموزش عالی

موسسه پژوهش و برنامه ریزی در نظر دارد شماره آتی فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را در زمینه «یادگیری الکترونیکی» منتشر کند.

لذا از اعضای محترم هیات علمی دانشگاه دعوت می نماید با محورهای پیشنهادی زیر مقالات خود را ارسال نمایند.

پیش نیازهای یادگیری الکترونیکی 

طراحی و تدوین دروس الکترونیکی در ایران      

آموزش و یادگیری الکترونیکی

برنامه ریزی آموزشی برای یادگیری الکترونیکی 

زیر ساختهای مورد نیاز برای گسترش آموزش الکترونیکی

فرهنگ سازی برای یادگیری الکترونیکی

روشهای نوین یادگیری الکترونیکی

اثر بخشی دروس الکترونیکی

ارزیابی دروس الکترونیکی

ارزشیابی دانشجویان در دروس الکترونیکی

اعلام الکترونیکی نمرات و نتایج

رضایت دانشجویان از دروس الکترونیکی

روشهای نوین یادگیری الکترونیکی

دانشگاه مجازی

هوش فضایی

مباحث روان شناختی یادگیری الکترونیکی

چالشها و پیامدهای یادگیری الکترونیکی

اعتبار سنجی الکترونیکی

 موسسه پژوهش و آموزش عالی


نظر شما :