معاونت پژوهشی - آرشیو

شناسنامه صنایع و معادن منطقه کاشان بر روی وب سایت دانشگاه قرار گرفت

با پی گیری مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه و همکاری اداره صنایع و معادن کاشان فایل کاملی از مشخصات صنایع مستقر در منطقه جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگاه بر روی وب سایت قرار داده شده است. علاقمندان برای دریافت اطلاعات مزبور به بخش ارتباط با صنعت در قسمت معاونت پژوهشی روی وب سایت دانشگاه مراجعه نمایند

ادامه مطلب