معاونت پژوهشی - آرشیو

اولویتهای تحقیقاتی سال ۸۵ شورای تحقیقات برق منطقه اصفهان

دفتر ارتباط با صنعت: اولویتهای تحقیقاتی سال ۸۵ در شرکت برق منطقه ای اصفهان جهت اطلاع اساتید و پژوهشگران علاقمند اعلام شد. علاقمندان می توانند پیشنهادات خود را در قالب فرم های پیوست حداکثر تا ۳۰/۶/۸۵ جهت بررسی های اولیه به این دفتر ارسال فرمایند. اطلاعات بیشتر

ادامه مطلب