معاونت پژوهشی - آرشیو

عناوین اولویتهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای اصفهان در سال ۱۳۸۶ اعلام گردد

عناوین اولویتهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای اصفهان در سال ۱۳۸۶ اعلام گردید. اعضای محترم هیات علمی دانشگاه که تمایل به همکاری در خصوص انجام طرحهای فوق دارند به فراخوان طرح که در اینجا قرار دارد توجه فرموده و برای دریافت فرم استاندارد پیشنهاد طرح به مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه فرمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد ۱۰/۴/۸۶ می باشد.

ادامه مطلب

فراخوان تقاضا برای اعتبار پژوهانه در سال تحصیلی ۸۷-۸۶

مدیر پژوهشی دانشگاه اعلام نمود امور اجرائی مربوط به اعطای اعتبار پژوهانه در سال تحصیلی آینده شروع شده است. مطابق آئین نامه پژوهانه و در اولین مرحله اعضای محترم هیئت علمی متقاضی پژوهانه باید حتماً فرم مربوطه را در مهلت مشخص شده تکمیل و تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ (آخر خرداد) شخصاً به معاون محترم پژوهشی دانشکده خویش تحویل نمایند. مطابق آئین نامه پ‍ژوهانه عدم تکمیل و تحویل فرم در مهلت مقرر به منزله عدم تقاضا برای پژوهانه می باشد. لهذا از همه همکاران عضو هیئت علمی اعم از رسمی و پیمانی تقاضا می‌شود در زمان پیش بینی شده نسبت به تکمیل و تحویل مدارک لازم شامل فرم و مستندات اقدام فرمایند. همچنین با عنایت به نظر کمیته تخصیص پژوهانه فقط فعالیت های پ‍ژوهشی مربوط به اول تیر ۸۵ تا آخر خرداد ۸۶ در فرم مربوطه اظهار می شود و اگر فعالیتی مربوط به اول تیر ۸۴ تا پایان خرداد ۸۵ به دلایلی در فرم سال قبل وارد نشده است می توان آن را در فرم وارد نمود. ضمناً برای هر مورد باید مستندات لازم ارائه شود. همکاران محترم می توانند فرم مربوطه را با فرمت word از سایت دانشگاه در قسمت پژوهش-مدیریت پژوهشی- فرم های پژوهشی برداشته و موارد را در آن تایپ کامپیوتری نمایند و سپس پرینت نموده و تحویل دهند. در دومین دوره از اجرای آئین نامه پژوهانه انتظار می رود همه امور در زمان های مشخص شده در آئین نامه انجام شود و به همین دلیل مهلت فراخوان تمدید نخواهد شد.

ادامه مطلب