پژوهشکده ها

کشف داروهای گیاهی 'کاشانولید' و ' قمصرولید' در صورت همکاری محققان

پدر علم فیتوشیمی ایران به محققان و پژوهشگران کاشان قول داد تا در صورت همکاری علمی با وی و کشف ترکیبات جدید در گیاهان دارویی منطقه کاشان، سومین و چهارمین داروهای گیاهی و مشتقات کشف شده جدید را با عنوان 'کاشانولید' و 'قمصرولید' نام گذاری نماید.

ادامه مطلب

شروع عملیات اجرایی مر کز فناوری و مدیریت رصدی پژوهشکده رصدخانه ملی در دانشگاه کاشان

کلنگ احداث مر کز فناوری و مدیریت رصدی پژوهشکده رصدخانه ملی با حضور دکتر لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در محل پژوهشکده اسانس‌‌های طبیعی دانشگاه کاشان شهر قمصر به زمین زده شد.

ادامه مطلب