پژوهشکده ها - آرشیو

شروع عملیات اجرایی مر کز فناوری و مدیریت رصدی پژوهشکده رصدخانه ملی در دانشگاه کاشان

کلنگ احداث مر کز فناوری و مدیریت رصدی پژوهشکده رصدخانه ملی با حضور دکتر لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در محل پژوهشکده اسانس‌‌های طبیعی دانشگاه کاشان شهر قمصر به زمین زده شد.

ادامه مطلب