ورزشی - آرشیو

<FONT size=2>کسب مقام سومی تیم والیبال کارکنان زن دانشگاه در اولین جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان دانشگاهی کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تیم والیبال کارکنان زن دانشگاه کاشان در مسابقات والیبال جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان دانشگاهی کاشان به مقام سومی این دوره از مسابقات دست یافت .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مدیر تربیت بدنی دانشگاه گفت : در این مسابقات که با حضور 8 تیم در دو بخش دانشجویی و کارمندی، از دانشگاههای علوم پزشکی، فدک ، پیام نور کاشان ، ‌پیام نور آران و بیدگل و دانشگاه آزاد برگزار شد<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>تیم والیبال کارکنان زن دانشگاه توانست بعد از تیم های پیام نور آران و بیدگل و پیام نور کاشان مقام سومی را به خود اختصاص دهد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی اظهار داشت : خانمها عاطفه فاطمیه ،‌ فاطمه کاردان ، زهره آزاد پور، محبوبه بصیرتی، طاهره عمیدی ، اشرف روحانی، فاطمه ‌فخری ،‌ نرگس پایدار،‌ مرضیه محق ،‌ فرشته کرباسچی، ملیحه سلمانی و اکرم هنجنی اعضای تیم والیبال کارکنان دانشگاه می باشند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سعید حلاج باشی ادامه داد: این مسابقات با همکاری دانشگاه کاشان، علوم پزشکی و دانشگاه آزاد در سه رشته والیبال، طناب کشی و پرتاب پنالتی برگزار شد و این دانشگاه میزبانی برگزاری مسابقات پرتاب پنالتی را برعهده داشت.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب