ورزشی - آرشیو

<FONT size=2>از مدال‌آوران ورزشی دانشگاه کاشان تجلیل شد</FONT>

<P align=justify><FONT size=2>طی مراسمی با حضور رئیس دانشگاه کاشان از دانشجویانی که طی سال تحصیلی جاری در رشته‌های مختلف ورزشی در سطح ملی و منطقه‌ای و استانی موفق به کسب مقام شده بودند، تجلیل شد. </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد در این جلسه به دانشجویان توصیه کرد که در کنار ورزش به دو سلاح نقوا و علم نیز خود را مجهز سازند چرا که اگر این عرصه‌ها در کنار هم قرار بگیرند، زمینه رشد و کمال آدمی فراهم می‌شود. </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2></FONT> </P> <P align=center><FONT size=2><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9244medal.jpg"></FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>وی جوانی را فرصتی مغتنم برای کسب فضائل و اندوختن مهارت‌ها و افزایش معلومات برشمرد و به دانشجویان ورزشکار بر بهره‌بردن هرچه بیشتر از این ایام تأکید کرد.</FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>مدیر تربیت‌بدنی دانشگاه کاشان نیز به ذکر موفقیت‌های دانشجویان و کارمندان این دانشگاه در مسابقات مختلف ورزشی پرداخت. </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>سعید حلاج‌باشی، امکانات ورزشی دانشگاه و زمینه‌سازی مسئولان در این چند ساله را از عوامل موفقیت دانشجویان برشمرد و در عین حال خواستار توسعه اماکن ورزشی در دانشگاه شد. </FONT></P> <P align=justify><FONT size=2>مدال‌آوران ورزشی دانشگاه کاشان در سال گذشته به شرح زیر مورد تقدیر قرار گرفتند: </FONT></P> <P align=justify><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/4335--اسامی مدال آوران رشته های ورزشی در سال 89.pdf"><FONT color=#990000 size=2><STRONG>جهت مشاهده و یا دریافت فایل PDF اسامی مدال‌آوران ورزشی دانشگاه کاشان در سال 89 اینجا را کلیک کنید.</STRONG></FONT></A></P> <P align=justify><FONT color=#990000 size=2><STRONG></STRONG></FONT> </P> <P align=justify><STRONG><FONT color=#990000 size=2></FONT></STRONG> </P> <P align=justify><STRONG><FONT color=#990000 size=2></FONT></STRONG> </P> <P align=justify> </P> <P align=justify><FONT size=2></FONT> </P> <P align=justify><FONT size=2></FONT> </P>

ادامه مطلب