عناوین اولویتهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای اصفهان در سال ۱۳۸۶ اعلام گردد

۱۳ خرداد ۱۳۸۶ | ۱۷:۱۷ کد : ۲۶۴ معاونت پژوهشی
تعداد بازدید:۱۶۸۶
عناوین اولویتهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای اصفهان در سال ۱۳۸۶ اعلام گردید. اعضای محترم هیات علمی دانشگاه که تمایل به همکاری در خصوص انجام طرحهای فوق دارند به فراخوان طرح که در اینجا قرار دارد توجه فرموده و برای دریافت فرم استاندارد پیشنهاد طرح به مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه فرمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد ۱۰/۴/۸۶ می باشد.

 

عناوین اولویتهای پژوهشی شرکت برق منطقه ای اصفهان در سال 1386 اعلام گردید. اعضای محترم هیات علمی دانشگاه که تمایل به همکاری در خصوص انجام طرحهای فوق دارند به فراخوان طرح که در اینجا قرار دارد توجه فرموده و برای دریافت فرم استاندارد پیشنهاد طرح به مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه مراجعه فرمایند. آخرین مهلت ارسال پیشنهاد 10/4/86 می باشد.


نظر شما :