دانشگاه کاشان در رسانه ها

پایان نامه دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان جایزه ویژه علامه جعفری را دریافت کرد

پایان نامه دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان جایزه ویژه علامه جعفری را دریافت کرد

پایان نامه “امید متقی اردکانی” دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان به عنوان اثر برتر جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری معرفی شد و جایزه ویژه این جشنواره را دریافت کرد.

ادامه مطلب