گزارش تصویری - آرشیو

بازدید هیات رییسه دانشگاه کاشان از گروه صنعتی راهب (شرکت ایران گلاب)

بازدید هیات رییسه دانشگاه کاشان از گروه صنعتی راهب (شرکت ایران گلاب) گالری

با بازدید هیات رییسه دانشگاه کاشان از گروه صنعتی راهب (شرکت ایران گلاب) رمینه های حضور مضاعف خیر ارجمند مهندس مجید راهب و دکتر محمود راهب قمصری با دانشگاه کاشان مورد گفتگو قرار گرفت.

ادامه مطلب