مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهش


دانشگاه کاشان در رتبه بندی وبومتریک به رتبه ۸ ارتقاء یافت

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: در جدیدترین رتبه بندی وبومتریک (جولای ۲۰۱۷، مرداد ۱۳۹۶) دانشگاه کاشان در کشور با ۵ پله ارتقا از رتبه ۲۳ به رتبه ۱۸ (رتبه ۸ ام در میان دانشگاه های جامع کشور) و در جهان با ۳۵۷ پله ارتقا از رتبه۱۹۴۸ به رتبه ۱۵۹۱ ارتقا پیدا کرده است.

ادامه مطلب