مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشکده فرش و معماری


مراسم بزرگداشت استاد علی رشتی‌زاده بنیانگذار فرش ابریشم قم دردانشگاه کاشان

دومین مراسم بزرگداشت استاد فرش ایران استاد علی رشتی‌زاده بنیانگذار فرش ابریشم قم با حضورروسائ دانشگاه واتاق بازرگانی وانجمن علمی فرش وپژ‍وهشکده فرش ایران وجمعی از هنرمندان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان و طراحان ودانشجویان واستادان فرش از شهرهای قم، اصفهان و کاشان به همت انجمن علمی فرش ایران در دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب