مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهشکده علوم و فناوری نانو


با همکاری پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان صورت گرفت: بازیابی مواد دارویی پرمصرف از فاضلاب‌های دارویی

پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان با همکاری دانشگاه تهران، با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به ساخت غشایی شده‌اند که قابل کاربرد در جداسازی مواد دارویی از فاضلاب بیمارستان‌هاست.

ادامه مطلب

موفقیت دانشجوی فوق دکترای شیمی دانشگاه کاشان در تولید نانوذرات کاربردی در فیلترهای نوری از یک منبع جدید

رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان گفت: دانشجوی فوق دکترای شیمی معدنی این دانشگاه با استفاده از یک روش ساده، ارزان و قابل کنترل موفق به سنتز نانوذرات مس سلنید از یک منبع جدید سلنیوم شد.

ادامه مطلب