مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشکده مهندسی


برگزاری دوره تخصصی طراحی و بهره برداری ریزشبکه هوشمند در دانشگاه کاشان

دوره تخصصی "طراحی و بهره برداری ریزشبکه هوشمند " توسط پروفسور محمدشاهیده پور استاد دانشگاه ایلینویز آمریکا با همکاری مرکز تحقیقات و توسعه فناوری شبکه هوشمند در دانشگاه کاشان برگزار شد

ادامه مطلب