دانشگاه کاشان
  • ۳ اسفند
    کودتای انگلیسی رضاخان (۱۲۹۹)
  • ۵ اسفند
    روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ روز مهندسی
  • ۸ اسفند
    روز امور تربیتی و تربیت اسلامی ـ روز بزرگداشت حکیم حاج ملاهادی سبزواری

رشته‌های تحصیلی