عمده ترین فعالیت ها و دستاوردهای سال ۱۳۹۸

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۱ رتبه بندی
تعداد بازدید:۱۰۰۲۳
عمده ترین فعالیت ها و دستاوردهای سال ۱۳۹۸

1- کسب رتبه پنجم دانشگاه کاشان در شاخص پژوهش در میان دانشگاه های جامع وزارت علوم لینک خبر

2- کسب رتبه سوم دانشگاه کاشان در سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده دانشگاه های منطقه 6 لینک خبر

3-افتتاح مجموعه پردیس شهدای دانشگاه کاشان با حضور استاندار اصفهان لینک خبر

4- کسب رتبه چهارم در نظام رتبه بندی روند در میان دانشگاه های جامع کشور لینک خبر

5- انتخاب دو پایان نامه دانشجوی دانشگاه کاشان به عنوان پایان نامه های برتر لینک خبر

6- انعقاد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های المستقبل و بابل عراق لینک خبر

7-کسب رتبه نخست دانشگاه کاشان در نظام رتبه بندی آسیایی تایمز 2019 در بین دانشگاه های جامع کشور لینک خبر

8- کسب رتبه برتر دانشگاه کاشان در بین دانشگاه های جامع کشور در اثرگذاری جهانی نظام رتبه بندی تایمز لینک خبر

9- قرار گرفتن دانشگاه کاشان در ردیف 5 دانشگاه برتر در مدیریت سبز لینک خبر

10-قرار گرفتن دانشگاه کاشان در صدر دانشگاه های ایران در شاخص کیفیت پژوهش در نظام رتبه بندی لایدن 2019 لینک خبر

11- انتشار نخستین مقاله ایران در مجله بین المللی سل، توسط پژوهشگر پسادکتری دانشگاه کاشان لینک خبر