مطالب مرتبط با کلید واژه

کارگاه دانش افزایی


کارگاه دانش افزایی روش و مدیریت تحقیق  بهسازی منابع آب در دانشگاه کاشان

کارگاه دانش افزایی روش و مدیریت تحقیق بهسازی منابع آب در دانشگاه کاشان

کارگاه دانش افزایی روش و مدیریت تحقیق بهسازی منابع آب با حضورمشاور مدیرعامل و معاون سابق برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و جمعی از کارشناسان و متخصصان واستادان در دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب