مطالب مرتبط با کلید واژه

سمینار علمی


سخنرانی استاد هوخندایک پژوهشگر برجسته تاریخ علم در باره روشهای قبله یابی نجوم در دانشگاه کاشان

سمینار علمی با حضور پروفسور ژان پیتر هوخندایک، استاد ریاضیات دانشگاه اوتراخت هلند و پژوهشگر برجسته تاریخ علم با موضوع روشهای قبله یابی در نجوم قدیم در دانشکده فیزیک دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب