مطالب مرتبط با کلید واژه

بنیاد ملی نخبگان سعیدی


گردهمایی نخبگان شمال استان اصفهان در دانشگاه کاشان برگزار شد

نخستین گردهمایی نخبگان شمال استان اصفهان به همت بنیاد نخبگان سعیدی با حضور عضو و رییس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، خیر و موسس بنیاد نخبگان سعیدی و جمعی از خیرین و نخبگان در دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب