مطالب مرتبط با کلید واژه

افتخارات دانشگاه کاشان


قرار گرفتن دکتر صلواتی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در فهرست سرآمدان علمی سال ۹۸

قرار گرفتن دکتر صلواتی عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در فهرست سرآمدان علمی سال ۹۸

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر مسعود صلواتی نیاسر عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه کاشان را به عنوان سرآمد علمی سال ۱۳۹۸ معرفی کرد.

ادامه مطلب
پیام تقدیر و تشکر رییس دانشگاه کاشان از همکاران در کسب موفقیت های اخیر دانشگاه

پیام تقدیر و تشکر رییس دانشگاه کاشان از همکاران در کسب موفقیت های اخیر دانشگاه

۱-قرارگرفتن دانشگاه کاشان به عنوان تنها دانشگاه جامع کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر قاره آسیا بر اساس نظام رتبه بندی بین المللی تایمز ۲- دانشگاه کاشان با احراز رتبه ۲۰۰-۱۰۰ جهانی و رتبه دوم کشوری توانست در میان مؤثرترین دانشگاه های جهان بر اساس شاخص های اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد(کیفیت آموزش و پژوهش، سلامت و رفاه مردم، جامعه پایدار، کنترل اقلیم و ...) قرار گیرد. ۳- قرار گرفتن در میان ۱۰ دانشگاه سبز کشور در کنگره بین المللی دانشگاه سبز

ادامه مطلب