مطالب مرتبط با کلید واژه

نشست کارآفرینی


گزارش تصویری نشست مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ها در پژوهشکده قمصر دانشگاه کاشان

گزارش تصویری نشست مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ها در پژوهشکده قمصر دانشگاه کاشان گالری

با حضور مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ها، کارگاه آموزشی منظومه فکری امام و رهبری به مدت دو روز در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان ادامه دارد.

ادامه مطلب