نشست تخصصی اولین همایش ملی مرجعیت علمی با محوریت "علوم انسانی و مرجعیت علمی" در دانشگاه کاشان

۰۹ آبان ۱۴۰۲ | ۱۱:۱۴ کد : ۲۲۶۵۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۷۵۰

نشست تخصصی اولین همایش ملی مرجعیت علمی با محوریت "علوم انسانی و مرجعیت علمی" با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی، دانشگاه کاشان و خانه خلاق علوم انسانی و اجتماعی در تالار آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی با حضور اعضاء هیأت علمی و دانشجویان برگزار شد.
در این نشست ابتدا آقای دکتر آزادی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به ارایه مباحثی در زمینه مرجعیت علمی و سیاستگذاری مربوط به آن پرداخته و سپس مباحث تخصصی توسط سخنرانان این نشست ارایه گردید.
دکتر محسن نیازی، رییس دانشکده علوم انسانی و خانه خلاق علوم انسانی و رییس این نشست در خصوص" اهمیت و تأثیرگذاری علوم انسانی بر دستیابی به مرجعیت علمی  با تأکید بر ویژگی های استاد خوب" مطالبی را ارایه  نمود.
وی با اشاره به تحلیل نسل های دانشگاهی، افزود: ویژگی‌هـای دانشگاه‌های نسل‌های جدید، شامل نتایج تحقیقات با ارزش علمی و حلال مشکلات، تأمین روابـط گسترده بـا سایر دانشگاه‌ها و ایجاد نقش اساسی در اقتصـاد محلی و جهانی؛ می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: داشتن ژورنال‌های بین‌المللی، تدوین کنفرانـس‌های علمی و کسب شهرت علمی، از زمره‌ی موارد جانبی در دانشگاه‌های نسل جدید قلمداد می‌شود و اینکه جامعه‌ خلاق بهترین شانس برای شکل دادن بـه آینـده را از طریق دانشگاه‌ها دارد.
وی افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند مبنای درآمد خود را گسترش دهند، بـه توسعه‌ی اقتصاد محلی کمک کنند و یا فعالیت‌هایی مثل مشـاوره، پشتیبانی و بهبود وضعیت را فراهم کنند.
دکتر نیازی با بیان اینکه مرجعیت علمی یک موضوع چند بعدی است که پرداختن به آن نیازمند روش شناسی علمی می باشد، تاکید کرد: تعامل بین اساتید و دانشجویان و ایجاد روحیه مشارکت با توجه به شاخص ها و مؤلفه های استاد خوب می تواند در تحقیق مرجعیت علمی در دانشگاه ها تأثیرگذار باشد. وی نگاه مثبت به آینده، تقویت مشارکت علمی، استفاده از روش های تحقیق علمی مهمترین محورهای را مورد تاکید قرار داد و  به مقایسه ویژگی های افراد در حوزه نگاه به آینده و مواجهه با مسایل پرداخت و نقش آنها را در دانشگاه و مراکز علمی در راستای تحقق مرجعیت علمی مطرح کرد.
در پایان وی خاطر نشان کرد:  شناخت ویژگی‌های استاد خوب اهمیت و ضرورت بسیاری دارد، چرا که تعیین ویژگی‌های استاد خوب و ارزیابی اساتید بر اساس آن و ارائه تصویری از نقاط قوت و ضعف آن، از یک‌سو بازخورد مناسبی در اختیار سیاست‌گذاران، برنامه ریزان و متصدیان نظام آموزشی قرار می‌دهد و از سوی دیگر، باعث تسهیل آموزش و جبران کمبودهای کتب درسی و امکانات می‌شود
دکتر سیداحمد مدنی، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی، نیز موضوع " بازاندیشی در الزامات روش‌شناختی دستیابی به مرجعیت علمی با تمرکز بر حوزه تعلیم و تربیت اسلامی" را مطرح کرد. نسبت رشتة علمی و مرجعیت روش‌شناختی، تعلیم و تربیت اسلامی و روش‌شناسی مرجعیت علمی در تعلیم و تربیت اسلامی از مهمترین مباحث مطرح شده توسط وی بود.
در ادامه دکتر علی فرهادیان رییس دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی و معاون خانه خلاق علوم انسانی دانشگاه کاشان، موضوع" نقش نظام بخشی به تأمین مالی علم، فناوری ونوآوری در تحقق مرجعیت علمی " را تحلیل و الزامات مرجعیت علمی در تأمین مالی دانشگاه با تأکید بر استقلال و آزاداندیشی دانشگاه و اتاق فکر بودن دانشگاه و درآمدزایی بر اساس شرکت های زایشی و کارافرینی را مبنای مرجعیت علمی در دانشگاه عنوان کرد.
محمد کارکنان نصرآبادی مدیر خانه خلاق علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کاشان و دبیر این نشست بحث مرجعیت علمی و تفکر طراحی در نوآوری علوم انسانی را تدوین کرد.
وی سطوح مرجعیت علمی را در سه سطح بنیادی، کاربردی و سیاستگذاری عنوان کرد و افزود: سطح بنیادی استاد محور، سطح کاربردی دانشجو محور و سطح سیاستگذاری مسأله محور می باشد
وی افزود: چرخه نوآوری علوم انسانی با تأکید بر مرجعیت علمی شامل پنج مرحله شناسایی،  طراحی، تجهیز، کاربست و انتقال می باشد که این مراحل با توجه به شاخص های محوری مرجعیت علمی(اعلم بودن، جامع نگری، نظریه پردازی، عدالت علمی، نگرش سیستمی و نگرش راهبردی) تحقق می یابد. کارکنان تاکید کرد: مهمترین شاخص تحقق نوآوری انسانی بر مبنای مرجعیت علمی تقویت سرمایه اجتماعی دانشگاهی می باشد.

کلید واژه ها: علمی مرجعیت علمی هیأت علمی علمی دانشگاه مرجعیت دانشگاه دانشگاه کاشان علوم خلاق علوم خانه خلاق علوم


( ۲ )

نظر شما :