مرکز تحقیقات علمی-کاربردی آب،خشکسالی و تغییر اقلیم

 

دکتر حسین خراسانی زاده
رئیس
مرکز تحقیقات علمی-کاربردی آب،خشکسالی و تغییر اقلیم
تلفن:55912449-031
پست الکترونیک:
Khorasan@kashanu.ac.ir 

 

معرفی مرکز

به منظور تحقق بخشی از رسالت و وظایف دانشگاه کاشان و نیز کمک به رفع نیازهای پژوهشی منطقه در حوزه منابع آب، خشکسالی و تغییر اقلیم و نظر به ظرفیت های موجود دانشگاه، مرکز تحقیقات علمی- کاربردی آب، خشکسالی و تغییر اقلیم با مشارکت شرکت آب و فاضلاب کاشان تأسیس شده است.منظور از منطقه بر اساس تقسیمات کشوری محدوده شهرستان های کاشان و آران و بیدگل می باشد

 

 

اهداف

 • تلاش در جهت افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی منطقه در زمینه منابع آب، خشکسالی و تغییر اقلیم

 • حمایت از ایجاد و توسعه فناوری در زمینه توسعه و کنترل برداشت از منابع موجود آب اعم از سطحی و زیرزمینی

 • ارائه راهکارهای علمی و عملی برای آمادگی و مقابله با مشکلات ناشی از کاهش افت سطح ایستابی

 • بهر ه گیری از پیشرفت های نوین علمی و تحقیقاتی به منظور کنترل سیستم توزیع و مدیریت مصرف

 • بهره گیری از پیشرفتهای نوین علمی و تحقیقاتی به منظور جمع آموری، تصفیه و استفاده مجدد از پساب فاضلاب

 • تلاش در جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات منابع آب

 • توسعه پل ارتباطی میان مرکز و سازمان های مربوط به آب در سطح منطقه ای و کشوری و جهت دهی به تحقیقات در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب

 • تلاش در جهت شناسایی و ارتباط با محققین، مراکز و موسسات مشابه داخلی و خارجی

·         تلاش در جهت افزایش و بهبود کیفیت آب منطقه کاشان

·         مطالعه و بررسی در زمینه انتقال آب از سایر حوزه ها و سایر موارد مرتبط

 

 

وظایف


 • انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و یا توسعه ای در زمینه منابع آب، خشکسالی و تغییر اقلیم از قبیل برنامه ریزی منابع آب، مباحث آبهای زیرزمینی، استفاده مجدد از پساب، مهار سیل و مقابله با خشکسالی، رودخانه، محیط زیست، سد و سازه های هیدرولیکی و مباحث مرتبط در حوزه های علوم اجتماعی و اقتصادی و بهینه سازی مصرف و ارتقای بهره وری.

 • مطالعه و برنامه ریزی در زمینه مدیریت بحران های خاص منطقه شامل هجوم آب های شور به سفره شیرین و فرونشست زمین و سیلابها و زلزله

 • مطالعه و تحقیق در زمینه پدافند غیرعامل طرح های آب و فاضلاب

 • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با اهداف مرکز به سازمان ها، واحدهای صنعتی، تولیدی، دامداری و کشاورزی

 • بررسی، شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی بخشهای تولیدی، صنعتی، خدمات