شروع روند تدوین برنامه دوم راهبردی سال (۱۴۰۱-۱۳۹۸ ) دانشگاه در ایام نوروز

۱۱ فروردین ۱۳۹۸ | ۲۲:۱۸ کد : ۹۷۴۱ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۰۳

گزارش عبدالله رمضانی مدیر برنامه ریزی و توسعه دانشگاه کاشان را از روند تدوین این برنامه بخوانید:

روند تدوین برنامه دوم راهبردی سال (1401-1398 ) دانشگاه در قالب کارگروه های تخصصی در ایام تعطیلات نوروز آغاز شد.

به منظور تدوین برنامه دوم، هیات رئیسه دانشگاه، نگرش های پایه حاکم بر برنامه دوم شامل اخلاق محوری، دانشگاه جامعه محور، دانشگاه رقابتی و کیفیت محوری و نیزسیاست های کلان دانشگاه را در ابعاد مختلف: ارتقاء نظام مدیریتی و سرمایه اجتماعی دانشگاه، تنوع بخشی به نظام مالی، ارتقا رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی معتبر، ارتباطات گسترده در سطح ملی و بین المللی، موثر در توسعه منطقه ای، آموزش های مهارت محور ، پژوهش های تقاضامحور و ارتباط با صنعت و نیز زیست بوم خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و همچنین طرح تدوین برنامه دوم راهبردی دانشگاه مشتمل برارکان، ساختار اجرایی و فرایند برنامه ریزی دانشگاه را در نیمه دوم سال 97 تصویب و ابلاغ نمودند.

مطابق مصوبه هیات رئیسه، ساختار برنامه ریزی برنامه دوم دانشگاه عبارتست از: شورای برنامه ریزی (مرکب ازهیات رئیسه و3 نفر از اعضای هیات علمی به انتخاب ریاست دانشگاه و دبیر شورا ) شورای برنامه ریزی در واقع مرجع نهایی تصویب برنامه دوم می باشد، کمیته تلفیق( مرکب از روسای کارگروه های تخصصی) که مسئولیت بررسی پیشنهاد کارگروهها و ارائه آن به شورای برنامه ریزی را به عهده دارد ، کارگروه های تخصصی (مرکب از رئیس کارگروه ، دبیرکارگروه، اعضای هیات علمی صاحب نظر درحوزه مورد نظر و نیز کارشناسان خبره در زمینه تخصصی)  نیز مسئولیت ارائه و پیشنهاد اهداف کلی و سیاستهای اجرایی برنامه دوم را بر عهده دارند و همچنین دبیرخانه برنامه دوم که  مسئولیت هماهنگی، یکپارچه سازی واستاندارد سازی فرایند تدوین برنامه را برعهده دارد.

با ابلاغ روسای محترم (بالاترین مقام حوزه)، کارکارگروه های تخصصی پیش بینی شده در برنامه دوم شامل بنیادحامیان دانشگاه، مالی و تامین منابع،منابع انسانی، ارتباطات بین المللی، آموزشی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی و حقوقی،حراست و روابط عمومی فعالیت خود را در ایام تعطیلات دانشگاه با حضور ریاست محترم دانشگاه شروع کردند و اهداف کلی و سیاستهای اجرایی برنامه دوم را بررسی نمودند بدیهی است پس از تصویب برنامه دوم درشورای برنامه ریزی،جهت تصویب نهایی و ابلاغ جهت اجرا، به هیات امناء دانشگاه ارائه می گردد.

ضمنا یادآور می شود که در نیمه دوم سال 97 فرایند اجرایی تدوین نقشه راه گروه های آموزشی و دانشکده ها شروع گردید و در این زمینه، قریب به 100نشست فنی و کارشناسی با مشارکت شورای دانشکده ها، شورای گروه های آموزشی و مدیران محترم 48 گروه آموزشی برگزار گردید و الگو ارزیابی نقشه راه گروه های آموزشی شامل 11 محور و 110 شاخص طراحی و توسط گروه های آموزشی مذکور تکمیل و بارگذاری گردید.

نقشه راه گروه های آموزشی ناظر به ماموریت گروه، چشم انداز گروه ، وضعیت جاری و نیز حوزه های راهبردی ( پژوهشی،فناوری و نوآوری، فعالیت های بین المللی، کارآفرینی و نیز تامین منابع و هزینه ها ) می باشد بدیهی است هدفگذاری گروه های آموزشی در حوزه های راهبردی در افق زمانی4ساله، متناسب با ظرفیت و قابلیت های گروه های آموزشی خواهد بود. امیدواریم که فرایند تکمیل برنامه دوم و نقشه راه گروه های آموزشی و دانشکده ها تا پایان فروردین ماه سالجاری نهایی گردد.   

 

 


    

 

کلید واژه ها: تدوین برنامه راهبردیدانشگاه کاشانسند چشم انداز


( ۱ )

نظر شما :