بر اساس پایگاه رتبه بندی تایمزدانشگاه کاشان در ردیف دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت

تعداد بازدید:۱۳۲۸۲
بر اساس پایگاه رتبه بندی تایمزدانشگاه کاشان در ردیف دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه کاشان در نظام رتبه بندی تایمز در گروه مهندسی و فناوری و علوم فیزیکی در ردیف دانشگاه های برتر جهان قرار گرفت.

دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت: یکی از رتبه بندی های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است، این رتبه بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه های برتر جهان را معرفی می کند.

وی افزود: در جدیدترین اعلام این نظام رتبه‌بندی در موضوعات مختلف، دانشگاه کاشان در گروه مهندسی و فناوری رتبه 300 تا 400 جهان را کسب کرده‌است و دربین دانشگاههای جامع رتبه اول و  پس از دانشگاه‌ شریف رتبه دوم کشور ی را در این حیطه کسب کرده است.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: همچنین دانشگاه کاشان در گروه علوم فیزیکی (فیزیک و نجوم، شیمی، محیط زیست و علوم دریایی، آمار و ریاضی) با کسب رتبه 400 تا 500 جهانی، در جایگاه رتبه اول دانشگاههای جامع و رتبه دوم کشوری  قرار گرفته است.

https://www.msrt.ir/fa/news/43389

کلید واژه ها: رتبه بندی تایمز نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه کاشان دانشگاه ها طرح آمایش آموزش عالی وزارت علوم پژوهش و فناوری


( ۱۸ )

نظر شما :