کارگاه اموزشی گردشگری وتورگردانی

۰۲ تیر ۱۳۸۶ | ۱۷:۲۵ کد : ۲۶۸ معاونت فرهنگی
تعداد بازدید:۲۵۳۷
مدیریت فرهنگی دانشگاه با همکاری مدیر کل فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کارگاه آموزشی گردشگری وتور گردانی را از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ تیرماه برگزار می نماید . دراین دوره نفر از کارشناسان اردوها ومسولین کانون گردشگری دانشگاه های منطقه چهارشامل دانشگاه های (اصفهان – دانشگاه هنر اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشگاه اراک – دانشگاه قم – دانشگاه پردیس قم – دانشگاه تفرش – دانشگاه شهر کرد – دانشگاه یزد و دانشگاه کاشان)شرکت دارند.

مدیریت فرهنگی دانشگاه با همکاری مدیر کل فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کارگاه آموزشی گردشگری وتور گردانی را از تاریخ 11 الی 13 تیرماه برگزار می نماید . دراین دوره 60 نفر از کارشناسان اردوها ومسولین کانون گردشگری دانشگاه های منطقه چهارشامل دانشگاه های (اصفهان – دانشگاه هنر اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشگاه اراک – دانشگاه قم – دانشگاه پردیس قم – دانشگاه تفرش – دانشگاه شهر کرد – دانشگاه یزد و دانشگاه کاشان)  شرکت دارند.

 

 


نظر شما :