بازدید از رصد خانه ی دانشگاه کاشان

۲۹ فروردین ۱۳۸۶ | ۱۵:۱۳ کد : ۲۲۹ معاونت فرهنگی
تعداد بازدید:۱۴۴۰
انجمن علمی فیزیک با همکاری مدیریت فرهنگی بازدید از رصد خانه­ی دانشگاه واقع در شهر نیاسر رابه صورت اردوی یکروزه بر گزار نمود. این اردو از ساعت ۱۸ مورخ ۲۵/۱/۸۶ لغایت ساعت ۲۲ همان روز انجام شد در این بازید با ۳۶ نفر دانشجو و یک کارشناس فرهنکی و یک استاد گروه فیزیک این اردو را را همراهی می­کردند. هدف از این اردو : آشنایی دانشجویان با فعالیتهای نجومی دانشگاه کاشان و تشویق آنها به مطالعات جذاب ستاره شناسی فعالیتهای انجام شده : ۱-آشنایی با آسمان نما وشنیدن وتوضیحات مسئول رصد خانه آقای صفایی ۲-مشاهده ی تصاویر نجومی نصب شده در رصد خانه با توضیحات آقای صفایی ۳- آشنایی با تلسکوپ های موجود در رصد خانه ۴- ورود به گنبد رصد خانه و آشنایی با تلسکوپ مستقر در آنجا ۵-رصد ستاره ی زحل با راهنمایی آقای صفایی ۶-پذیرایی

 

انجمن علمی فیزیک با همکاری مدیریت فرهنگی بازدید از رصد خانه­ی دانشگاه واقع در شهر نیاسر  رابه صورت اردوی یکروزه بر گزار نمود. این اردو از ساعت 18 مورخ 25/1/86 لغایت ساعت 22 همان روز انجام شد  در این بازید با 36 نفر دانشجو و یک کارشناس فرهنکی و یک استاد گروه فیزیک این اردو را را همراهی می­کردند.

هدف از این اردو :

 آشنایی دانشجویان با فعالیتهای نجومی دانشگاه کاشان و تشویق آنها به مطالعات جذاب ستاره شناسی

فعالیتهای انجام شده :

 1-آشنایی با آسمان نما وشنیدن وتوضیحات مسئول رصد خانه آقای صفایی

2-مشاهده ی تصاویر نجومی نصب شده در رصد خانه با توضیحات آقای صفایی

3- آشنایی با تلسکوپ های موجود در رصد خانه

4- ورود  به گنبد رصد خانه و آشنایی با تلسکوپ مستقر در آنجا

5-رصد ستاره ی زحل با راهنمایی آقای صفایی

6-پذیرایی


نظر شما :