آغاز اجرای طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان در دانشگاه کاشان

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۹:۰۷ کد : ۲۱۸۹۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۷۱۰

موج ششم طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناآوری سال 1402 دردانشگاه کاشان اجراء می شود.

مدیر مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه کاشان گفت: سبک زندگی قادراست مشخصه های هویتی ،الگوهای انتخاب رفتاری فرد، هویت های سیاسی ،جنبه هایی از حافظه تاریخی و هویت ملی و نگرش افراد درمورد انجام رفتارهای پرخطر و..را شکل دهد.

خانم محسن زاده افزود: در میان اقشارجامعه دانشجویان از سرنوشت سازان کشورهستند که به دلیل شرایط خاص دوران دانشجویی مستعد تنش می باشند تغییرات درنگرش افراد، نگرانی ها، عادات غذایی، افزایش دسترسی به فضای مجازی و اینترنت ،بی تحرکی و...عادات زندگی دانشجویان را تغییر داده است.

وی با بیان اینکه مجموعه این تغییرو تحولات می تواند منجر به افزایش سطح تنیدگی و شیوع مشکلات سازش یافتگی دربین دانشجویان شودوآسیب پذیری دانشجویان در مقابل استرس ها و مشکلات مختلف منجربه ابتلای آنها به انواع مشکلات روان شناختی شود، خاطر نشان کرد: محیط دانشگاه به عنوان یکی از محیط های با اهمیت است که دانشجو می تواند با انتخاب سبک زندگی مناسب برای حفظ و ارتقای سلامت خود و جامعه درابعاد مختلف گام بردارد شناسایی سبک زندگی دانشجویان حائز اهمیت است و آگاهی از این چالش ها، تعارض ها وآسیب هاو تهدیدها و نیزاقدام مناسب جهت کمک به دانشجو در حل و فصل آنها،ارائه آموزش ها ومهارت های لازم و تلاش جهت ارتقاء سلامت روانی دانشجویان بخشی جدایی ناپذیر از رسالت دانشگاه و اهداف مراکزمشاوره دانشجویی می باشد در همین راستا طرحی تحت عنوان طرح ملی سیمای زندگی دانشجویان با هدف ترسیم سیمایی از زندگی دانشجویی به مرحله اجراء درآمده است.

مدیر مرکزمشاوره،سلامت و سبک زندگی دانشگاه کاشان  درخصوص شیوه اجرای طرح گفت: برای سنجش سیمای زندگی دانشجویان، تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل درکلیه دانشگاه های دولتی وزارت علوم و موسسات آموزش عالی سراسرکشوردرسال تحصیلی1401-1402به عنوان جامعه مورد مطالعه درنظر گرفته شده است که حجم نمونه هر دانشگاه متناسب با جمعیت دانشجویی تعیین شده است حجم نمونه دانشگاه کاشان به تفکیک مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی، دانشکده و جنسیت 962نفر می باشدکه به صورت کاملا الکترونیکی با همکاری معاونت آموزشی و دانشکده ها در سایت دانشکده اجراء می گردد.

وی تعداد سوالات این پرسشنامه را 185 سوال ودر قالب 15 حوزه مورد پژوهش تحت عناوین1سبک زندگی،اوقات فراغت، هدایت تحصیلی و شغلی، نگرش های اجتماعی، مذهبی و ملی، هیجانات و سوالات روانی، نگرانی ها،رفتارهای خودآسیب رسان،مصرف موادو رفتارهای پرخطر،آسیب های اجتماعی، :هویت مجازی، توانایی های شناختی،ر ابطه با جنس مخالف، ازدواج و خانواده، نگرش به مرکز مشاوره، اساتید و مسئولان دانشگاه، مهارت ها، ویژگی های مثبت دانشجویان و  سنجش میزان رضایت دانشجویان از محیط خوابگاه ذکر کرد و افزود: نتایج  پژوهش حاصل از اجرای این طرح درچند سطح ارائه و تدوین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد:  سطح اول (تحلیل کشوری) به ترسیم سیمای زندگی روانی اجتماعی دانشجویان در ابعاد کلان ملی کمک خواهد کرد تا بتواند راهنمای سیاستگذاران و برنامه ریزان کشوری باشد.2) سطح دوم تحلیل، مقایسه منطقه ای سازه ها و متغیرهاست تا بتواند پراکندگی جغرافیایی سلامت روانی، اجتماعی، جسمانی و معنوی و آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر راترسیم کند. 3) سطح سوم تحلیل، مقایسه استانی دانشگاه هاست که مکمل مقایسه منطقه ای خواهد بود. 4) سطح چهارم تحلیل: بررسی وضعیت دانشجویان هردانشگاه به تفکیک و در مقایسه با استان، منطقه و کشورخواهد بود و در پایان نتیجه گیری ها و پیشنهادات، پیشنهادهای سطح کلان و پیشنهادهای سطح خرد به منظور برطرف نمودن نقاط ضعف و ارتقاء سلامت روانی دانشگاه توسط تیم مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت عتف که متشکل از روان شناسان و روان سنج های متخصص و متبحر در حوزه سلامت روان می باشند جهت سیاستگذاری های کلان به مسئولین وزارت علوم و دانشگاه مربوطه ارائه خواهد شد.

کلید واژه ها: سیمای زندگی دانشگاه کاشان مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی مشاوره دانشجویی


( ۱ )

نظر شما :