جدول زمان بندی مسابقات جشنواره ورزش های همگانی خواهران

۰۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ | ۱۷:۱۸ کد : ۲۱۸ معاونت فرهنگی
تعداد بازدید:۱۹۸۲
مسابقات ورزشی خوابگاهها اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ ردیف تاریخ برگزاری رشته مکان برگزاری ساعت برگزاری توضیحات ۱ ۲/۲/۸۶ دارت محوطه خوابگاه ۳۰/۲۰ انفرادی ۲ ۳/۲/۸۶ طناب کشی محوطه خوابگاه ۳۰/۲۰ تیمی ۳ ۴/۲/۸۶ دسترشته سالن ورزش ۳۰/۱۹ طبق برنامه اعلام شده به نمایندگان تیمها ۴ ۸/۲/۸۶ شنا استخر سر پوشیده ۳۰/۱۹ انفرادی ۵ ۹/۲/۸۶ دسترشته سالن ورزش ۳۰/۱۹ طبق برنامه اعلام شده به نمایندگان تیمها ۶ ۱۰/۲/۸۶ دوچرخه سواری با مانع محوطه خوابگاه ۳۰/۲۰ انفرادی ۷ ۱۱/۲/۸۶ دسترشته سالن ورزش ۳۰/۱۹ طبق برنامه اعلام شده به نمایندگان تیمها ۸ ۱۶/۲/۸۶ دو همگانی ۱۵۰۰ متر محوطه خوابگاه ۳۰/۲۰ انفرادی ۹ ۱۸/۲/۸۶ رده بندی و فینال مسلبقات دسترشته سالن ورزش ۳۰/۱۹ ________ ۱) کلیه علاقمندان می توانند جهت ثبت نام در هر یک از رشته های اعلام شده از ساعت ۶ تا ۳۰/۷ و ۲۰ تا ۲۲ به سالن تربیت بدنی خوابگاه یا دفتر فرهنگی خوابگاه راوند ( فقط ساعت ۲۰ تا ۲۲ ) مراجعه نمایند. ۲) هر دانشجو می تواند در یک رشته تیمی و یک رشته انفرادی ثبت نام نماید. ۳) به تیم ها و نفرات برتر مسابقات، حکم، مدال و جوایز نقدی ارزنده ای از طرف مسئولین اهدا خواهد شد. ۴) در ضمن اختتامیه مسابقات همراه با توزیع جوایز کلیه رشته ها، در تاریخ ۱۳/۲/۸۶ در سالن سرپوشیده تربیت بدنی با حضور مسئولین دانشگاه انجام خواهد شد. ۵) به ۱۰ نفر از تماشاگران در شب اختتامیه و جوایز نقدی ارزنده ای اهدا خواهد شد. ۶) دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از رشته ها، از ساعت ۱۴ تا ۲۲ به دفتر فرهنگی خوابگاه مراجعه نمایند. مدیریت فرهنگی – مدیریت تربیت بدنی

مسابقات ورزشی خوابگاهها

اردیبهشت ماه 1386

ردیف

تاریخ برگزاری

رشته

مکان برگزاری

ساعت برگزاری

توضیحات

1

2/2/86

دارت

محوطه خوابگاه

30/20

انفرادی

2

3/2/86

طناب کشی

محوطه خوابگاه

30/20

تیمی

3

4/2/86

دسترشته

سالن ورزش

30/19

طبق برنامه اعلام شده به نمایندگان تیمها

4

8/2/86

شنا

استخر سر پوشیده

30/19

انفرادی

5

9/2/86

دسترشته

سالن ورزش

30/19

طبق برنامه اعلام شده به نمایندگان تیمها

6

10/2/86

دوچرخه سواری با مانع

محوطه خوابگاه

30/20

انفرادی

7

11/2/86

دسترشته

سالن ورزش

30/19

طبق برنامه اعلام شده به نمایندگان تیمها

8

16/2/86

دو همگانی 1500 متر

محوطه خوابگاه

30/20

انفرادی

9

18/2/86

رده بندی و فینال مسلبقات دسترشته

سالن ورزش

30/19

________

کلیه علاقمندان می توانند جهت ثبت نام در هر یک از رشته های اعلام شده از ساعت 6 تا 30/7 و 20 تا 22 به سالن تربیت بدنی خوابگاه یا دفتر فرهنگی خوابگاه راوند ( فقط ساعت 20 تا 22 ) مراجعه نمایند.

هر دانشجو می تواند در یک رشته تیمی و یک رشته انفرادی ثبت نام نماید.

به تیم ها و نفرات برتر مسابقات، حکم، مدال و جوایز نقدی ارزنده ای از طرف مسئولین اهدا خواهد شد.

در ضمن اختتامیه مسابقات همراه با توزیع جوایز کلیه رشته ها، در تاریخ 13/2/86 در سالن سرپوشیده تربیت بدنی با حضور مسئولین دانشگاه انجام خواهد شد.

به 10 نفر از تماشاگران در شب اختتامیه و جوایز نقدی ارزنده ای اهدا خواهد شد.

دانشجویان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هر یک از رشته ها، از ساعت 14 تا 22 به دفتر فرهنگی خوابگاه مراجعه نمایند.

مدیریت فرهنگی – مدیریت تربیت بدنی


نظر شما :