جلسه معارفه اولین ورودی دکتری در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان

۰۶ مهر ۱۴۰۱ | ۰۹:۴۱ کد : ۲۰۶۴۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۳۲۴

جلسه معارفه اولین ورودی دکتری هنرهای اسلامی در دانشکده معماری وهنر ریاست دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، نماینده مدیر تحصیلات تکمیلی واستعداد درخشان دانشگاه و اعضاء شورای گروه مطالعات عالی هنر در دفترگروه مطالعات عالی هنر برگزار شد.

مدیرگروه مطالعات عالی هنر دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان در این نشست ضمن خیر مقدم به دانشجویان، گزارشی در خصوص نحوه اخذ مجوز دوره ارائه کرد.

 دکتر امیرحسین چیت‌سازیان همچنین  مطالبی در خصوص تناسب بسترهای مناسب موجود و سوابق هنری مطرح در کاشان، از جمله  در خصوص معماری سنتی و هنرهای وابسته به آن، سفال وسرامیک، نساجی، فرش، نقاشی، شعر وادبیات، تعزیه و نمایش آئینی که هریک به نوعی می تواند در روند پژوهش و رساله دانشجویان مؤثر باشد، بیان کرد.

در ادامه دکتر احمد اکبری در خصوص مقررات آموزشی و به ویژه موارد مربوط به دوره دکتری مطالبی را ارایه و خانم قاضی نماینده مدیر تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان دانشگاه نیز از همکاران این گروه به دلیل تشکیل جلسه و نیز نظم و دقتی که در  مصاحبه بیش از 100 متقاضی داشته اند تشکر کرد.

جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور رئیس دانشکده از دیگر موارد این نشست بود.

کلید واژه ها: دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان


( ۶ )

نظر شما :