اطلاعیه شماره ۳۴ ستاد مدیریت بحران دانشگاه کاشان

۳۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۲ کد : ۱۶۹۶۶ اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه های کووید۱۹
تعداد بازدید:۲۷۱۵

 

 اهمّ مصوبات جلسه شماره 34 نشست مشترک کمیته هماهنگی مدیریت بحران و هیأت رئیسه دانشگاه کاشان (نشست فوق‌العاده مورخ 99/8/29) 

1.  کلیه برنامه ها و فعالیت های آموزشی به صورت غیرحضوری و برخط با جدیت هر چه بیشتر ادامه خواهد یافت. اساتید محترم علاوه بر برگزاری کلاسها، وظایف خود شامل راهنمایی دانشجویان، رفع اشکال، جلسات دفاعیه و سایر فعالیت های محوله آموزشی و تحقیقاتی را صرفا به صورت غیر حضوری انجام خواهند داد.

2.  ادامه فعالیت دانشجویان دارای مجوز حضور در آزمایشگاهها و سراهای دانشجوئی ؛منوط به تشخیص ضرورت و تایید ادامه حضور  توسط اساتید مربوطه و با رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی و محدودیت رفت و آمد به دانشگاه بین ساعت 19 هر شب تا 7 صبح روز بعد خواهد بود.

3.  حضور فیزیکی کارکنان دانشگاه  مطابق با بند 3-3  بخشنامه مذکور از تاریخ 1 آذر 1399 تا اطلاع ثانوی  به جز موارد ضروری مجاز نمی باشد.  کلیه کارکنان دانشگاه موظف هستند تا وظایف محوله را از طریق دورکاری به صورت غیر حضوری انجام دهند.در این راستا لازم است تا همه همکاران نسبت به نصب سیستم voip جهت پاسخگوئی تماسها اقدام نمایند.

4. نظر به بند سوم ؛خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان از تاریخ یکم آذرماه تا اطلاع ثانوی متوقف میگردد.

5.با توجه به عدم حضور کارکنان و اساتید در دانشگاه از تاریخ یکم آذر ماه؛حضور هر گونه ارباب رجوع در دانشگاه امکان پذیر نمیباشد.

6.  حضور کارکنان جهت انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی، حفاظت تأسیسات و سامانه های الکترونیکی ضروری می باشد. مدیران واحدهای مربوطه لازم است ضمن نظارت بر حسن ارائه خدمات، مکاتبات لازم جهت حضور همکاران را با مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی با لحاظ کمترین میزان حضور فیزیکی انجام دهند.

7.  مدیران سایر واحدهایی که در رابطه با وظایف اداری نیاز به حضور فیزیکی در دانشگاه دارند، می توانند حداکثر تا یک سوم کارکنان خود را به شکل توزیع شده در ایام هفته برای فعالیت حضوری برنامه ریزی  نمایند. معاونین و مدیران محترم لازم است تقویم حضور این گروه از همکاران را در اسرع وقت به معاونت اداری و مالی اعلام نمایند. تاکید می شود نظر به اولویت دورکاری و مشکلات حضور فیزیکی تاکید بر حضور حداقلی میباشد.حضور همکاران در این ایام صرفا از ساعت 8 تا 12 خواهد بود.

8.کارکنان تحت پوشش شرکتهای پیمانکار دانشگاه موظف به انجام وظایف محوله خواهند بود.ناظرین دانشگاه میتوانند در صورت عدم اختلال در  ارائه خدمات توسط پیمانکار؛ نسبت به تقلیل پرسنل مربوط اقدام نمایند

9.  یک نفر از کارکنان هر دانشکده به صورت نوبتی در ایام هفته و با نظارت ریاست دانشکده ملزم به حضور فیزیکی می باشند. روسای محترم دانشکده ها لازم است تقویم حضور را در اسرع وقت به معاونت اداری و مالی اعلام نمایند.

10. روابط عمومی دانشگاه موظف است اطلاع رسانی لازم در خصوص نحوه ارتباط ارباب رجوع و مخاطبان با حوزه های مختلف را اطلاع رسانی نماید.

11. معاون پژوهشی با همکاری معاونت اداری مالی موظف است زمینه بهره مندی همه همکاران و مدیران دانشگاه را از خدمات تلفنی voip فراهم نماید.

12.  معاونت محترم اداری مالی با همکاری معاونت محترم پژوهشی موظف است تمهیدات لازم را در خصوص امکان امانت تجهیزات الکترونیکی به همکاران جهت دورکاری طبق ضوابط اداری تا تاریخ 2 آذر ماه اطلاع رسانی نماید.

 


( ۸ )

نظر شما :