ویژه نامه آزمون سراسری سال ۱۳۸۵ (آیینه۱۱) منتشر شد

۱۸ مرداد ۱۳۸۵ | ۱۶:۱۷ کد : ۱۴۰ نشریات
تعداد بازدید:۱۳۴۶
شماره جدید آیینه «ماهنامه خبری روابط عمومی دانشگاه کاشان- ویژه آزمون سراسری سال ۸۵ منتشر شد. در این شماره که به انگیزه راهنمایی و انجام مشاوره برای انتخاب رشته و محل تحصیل پذیرفته شدگان آزمون سال جاری تهیه شده است توصیه ها و مشاوره هایی از رییس معاون آموزشی معاون پژوهشی مدیر گروه علوم اجتماعی و ..در کنار معرفی برخی ویژگیها و توانمندیهای دانشگاه کاشان و موفقیت های دانشجویان این دانشگاه آمده است. آیینه شماره ۱۱مرداد ۱۳۸۵ویژه آزمون سراسری سال ۸۵

شماره جدید آیینه «ماهنامه خبری روابط عمومی دانشگاه کاشان- ویژه آزمون سراسری سال 85 -» منتشر شد.
در این شماره که به انگیزه راهنمایی و انجام مشاوره برای انتخاب رشته و محل تحصیل پذیرفته شدگان آزمون سال جاری تهیه شده است توصیه ها و مشاوره هایی از رییس معاون آموزشی معاون پژوهشی مدیر گروه علوم اجتماعی و ..در کنار معرفی برخی ویژگیها و توانمندیهای دانشگاه کاشان و موفقیت های دانشجویان این دانشگاه آمده است.
آیینه شماره 11مرداد 1385ویژه آزمون سراسری سال 85


نظر شما :