<FONT size=2>چهارمین شماره مجله حدیث‌پژوهی منتشر شد</FONT>

۲۴ بهمن ۱۳۸۹ | ۱۲:۴۶ کد : ۱۲۶۶ نشریات
تعداد بازدید:۲۸۹۴
<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مدیر مسئول مجله حدیث‌پژوهی دانشگاه کاشان گفت: چهارمین شماره این دو فصلنامه علمی، پژوهشی با چاپ هشت مقاله انتشار یافت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر محسن قاسم‌پور افزود: اتحاد یا تعدد در روایات مشابه، بررسی تطبیقی عملکرد کتاب‌های وسائل الشیعه و جامع احادیث‌الشیعه، نقد و بررسی حدیثی در فضیلت ایرانیان، روش فهم حدیث در وسائل‌الشیعه و تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی . رابسون در دایره‌المعارف اسلام از مقاله های چاپ شده در این شماره از مجله است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی افزود: همچنین مقالات روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمدتقی شوشتری، مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان، آسیب‌شناسی روشی جریان روایت‌گرا در تفسیر و کاوشی در روایت تأبیرالنخل در این شماره حدیث‌پژوهی چاپ شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان‌ذکر است این مجله که در پایگاه استنادی جهان اسلام </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ISC</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">SID</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN> نمایه شده است، بر اساس مجوز 10690/3 ، مورخ 28/12/87 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور درجه علمی، پژوهشی اخذ کرده است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P>

مدیر مسئول مجله حدیث‌پژوهی دانشگاه کاشان گفت: چهارمین شماره این دو فصلنامه علمی، پژوهشی با چاپ هشت مقاله انتشار یافت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دکتر محسن قاسم‌پور افزود: اتحاد یا تعدد در روایات مشابه، بررسی تطبیقی عملکرد کتاب‌های وسائل الشیعه و جامع احادیث‌الشیعه، نقد و بررسی حدیثی در فضیلت ایرانیان، روش فهم حدیث در وسائل‌الشیعه و تحلیل و بررسی تدوین حدیث از نگاه جی . رابسون در دایره‌المعارف اسلام از مقاله های چاپ شده در این شماره از مجله است.

وی افزود: همچنین مقالات روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمدتقی شوشتری، مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان، آسیب‌شناسی روشی جریان روایت‌گرا در تفسیر و کاوشی در روایت تأبیرالنخل در این شماره حدیث‌پژوهی چاپ شده است.

شایان‌ذکر است این مجله که در پایگاه استنادی جهان اسلام ISCو پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیSID نمایه شده است، بر اساس مجوز 10690/3 ، مورخ 28/12/87 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور درجه علمی، پژوهشی اخذ کرده است.


نظر شما :